Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme


BayBayNakit Akademi’nin web-sitesi (Site) sahibi olan biz, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM), kişisel bilgilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bunun için en yüksek özeni gösteriyoruz. Bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri ile uyumlu olarak kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi BayBayNakit Akademi kapsamında verilen eğitimlere kayıt, eğitime davet, çalışanı olduğunuz Kurum’un yetkili temsilcisinin eğitim tarihçenizi görebilmesi, sizin kendi eğitim tarihçenizi görebilmeniz ve izin vermeniz halinde size Ticari Elektronik İleti göndermek amaçları ile işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi kimlere hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel verilerinizi kanuni yükümlülüğümüzün olmadığı durumlar hariç 3. kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizi ne şekilde ve hangi hukuki sebebe dayanarak topluyoruz?

Kişisel Verilerinizi Site’yi ziyaret ettiğinizde (Çerez Politikamız için tıklayın), Site’ye kaydolurken veya Profil sayfanızda ekleme yaparken topluyoruz. Bu verilerden “profil fotoğrafı” ve “Hakkınızda” bilgileri dışındaki verileri size sunacağımız “kendi eğitim tarihçenizi” görebilmeniz ve “izin vermeniz halinde size Ticari Elektronik İleti göndermek” amacı ile KVKK’nın 5/c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” istisnası kapsamında. Tercihen “Profil Fotoğrafı” ve “Hakkınızda” bilgilerinizi bizimle paylaşmanız halinde ise bu verileri Site’ye giriş yaparken vermiş olduğunuz açık rızanız kapsamında işliyoruz.

Haklarınız nelerdir, nasıl başvurabilirsiniz?

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile akademi@bkm.com.tr e-posta adresinden veya aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilir ve;

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini veya amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme ve bunun içeriğine dair bilgi talep etme,
  • Eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini,
  • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlendiğini ve bu nedenle zarara uğradığınızı düşünüyorsanız zararın giderilmesini
talep edebilirsiniz.

Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi

Adres: Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat 2 Etiler/İstanbul