Kullanım Koşulları

BayBayNakit Akademi’ye hoşgeldiniz.

BayBayNakit Akademi (“ Akademi ”), Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin bir hizmeti olup, Türkiye kartlı ödemeler sektörü özelinde farklı kategorilerde eğitimlerin listelendiği ve eğitimlere kayıtların alındığı bir platformdur.   Akademi’de BKM’nin üyelerine sunmakta olduğu ürün, hizmetlere özel eğitimler ve kartlı ödemeler sektörü ile ilgili ihtiyaçlara yönelik yeni eğitimler sunulmaktadır.

Kullanım Koşulları  isimli bu doküman 
baybaynakitakademi.bkm.com.tr
 uzantılı Akademi web-sitesinin (“Site”) erişim ve kullanım koşullarını düzenlemek üzere oluşturulmuştur.

BayBayNakit Akademi web-sitesini kullanmadan önce, aşağıdaki kullanım şartlarını dikkatlice okumanızı rica ediyoruz. Bu koşulların sizin için uygun olmaması halinde Site’yi kullanmamanızı ve talep ettiğiniz takdirde akademi@bkm.com.tr adresine itirazınızı yapmanızı rica ediyoruz. KULLANIM KOŞULLARI’NA İTİRAZINIZIN OLMAMASI KULLANIM KOŞULLARI’NI OKUYUP, KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Site’de aşağıdaki profiller yer almaktadır ve işbu Kullanım Koşulları bu profillerin hepsi bakımından geçerlidir;

BKM Yöneticisi/Admin                :  Site’nin tüm sayfalarında ekleme ve güncelleme yapabilen BKM yetkilisi

Katılımcı:  Site’de tanıtımı yapılan eğitimlere katılmak üzere   Çalıştığı kurumun Eğitim Onaycısı tarafından kendisine Site’de Katılımcı profili oluşturulan veya kendisi Site’de profil oluşturan, kendi profil sayfasında ekleme ve güncelleme yapabilen kişiyi ifade etmektedir .

Eğitim Onaycısı                                  :Site’de tanıtımı yapılan eğitimlere temsil ettiği kurumun personelini kaydetmek üzere BKM Yöneticisi tarafından kendisine Site’de Eğitim Onaycısı profili oluşturulan, Site üzerinden, temsil ettiği kurumun personelini Katılımcı olarak kaydetme ve güncelleme yetkisi tanınan, söz konusu Katılımcı’ları eğitimlere kaydedebilme ve silebilme yetkisi olan kendi profil sayfasında ekleme ve güncelleme yapabilen kişiyi ifade etmektedir.

Eğitmen  : Site’de tanıtımı yapılan eğitimleri BKM tarafından belirlenen koşullarla vermek üzere BKM Yöneticisi tarafından kendisine Site’de Eğitmen profili oluşturulan, kendi profil sayfasında ekleme ve güncelleme yapabilen kişiyi ifade etmektedir.

Ziyaretçi  :Site’de profil oluşturmadan eğitim sayfalarını gezebilen, eğitimlerden haberdar olmak için e-posta adresini bırakabilen kişiyi ifade etmektedir.

Yukarıdaki profiller tek tek “ Profil ”, hep birlikte “ Bütün Profiller ” veya  “Siz”  olarak anılacaktır.

 

Kullanım Koşullarında veya Site içeriğinde Değişiklik;  BKM olarak Kullanım Koşulları’nı veya Site içeriğini zaman zaman önbilgilendirme yapmadan güncellememiz mümkündür. Böyle bir durumda yapılan değişiklikler Siz’in için bağlayıcı hale geleceğinden Kullanım Koşulları’nı zaman zaman kontrol etmenizi rica ederiz. Kullanım Koşulları’na Site’nin her sayfasında alt bilgi olarak her zaman ulaşmanız mümkündür.

İçeriğin Güncelliği;  Site’de yer alan içeriklerin hazırlanma aşamasında, BKM olarak âzami dikkati sarf etmiş olmamıza rağmen, bu içeriğin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bunun yanında BKM olarak bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemekteyiz.

İçeriğin Mülkiyeti;  Site’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, slogan, ve diğer görsel veya işitsel içerikler,  marka veya tasarımlar (hepsi birlikte “ Materyaller ” olarak anılacaktır) BKM’nin ya da BKM’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Site’yi kullanmakla, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Materyalleri BKM’nin izni olmadan çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, gerek bu eylemler ile gerekse başka yollarla BKM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi ve Materyalleri sadece işbu Kullanım Koşulları dahilinde kullanabileceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Siteyi Kullanımınız;  BKM’ye vermiş olduğunuz Profil bilgilerinin kendinize ait, güncel ve doğru olduğunu, Siz’e ait olmayan bilgilerin ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olacak şekilde paylaşıldığını kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu itibarla bilgilerinizde değişiklik olması halinde derhal güncellenmesini rica ederiz. Bunun aksi halinde BKM, ilgili Profilin işlem ve eylemlerinden doğacak sonuçlardan sorumlu olmayıp, üçüncü kişilerin talepleri nedeniyle ilgili Profile rücu etme hakkını saklı tutar.

Site’nin herhangi bir Profil tarafından kullanılması için gerekli olan e-posta adresi ve Şifre gibi bilgilerin güvenliği ve gizliliği Siz’in sorumluluğunuzda olup, Site’yi ziyaret ettiğiniz noktadan itibaren söz konusu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Herhangi bir Profil’in sahibi olmanız durumunda, Siz’e ait şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendiniz tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun Siz’e ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri Siz’in gerçekleştirmediğiniz yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğinizi ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerinizi yerine getirmekten kaçınmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

Siteyi ziyaret ederek Site’de yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapacağınızı kabul etmektesiniz. Site dâhilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları Siz’e aittir ve BKM veya üçüncü bir kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz. Siz’in eylemleriniz nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BKM olarak doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Site içerisinde yer alan içeriklerden bazıları BKM tarafından izin verildiği ölçüde tarafınızca indirilebilecek olsa dahi, bu hiçbir anlamda –içerik üzerinde aksi açıkça belirtilmediği takdirde- söz konusu içeriğin tarafınızca kişisel kullanım dışında bir amaçla kullanılabileceği, üzerinde değişiklik yapılabileceği, kopyalanabileceği veya paylaşılabileceği anlamına gelmeyecektir.

Site’yi reklam yapmak veya ticari taleplerde bulunmak üzere kullanmanız yasaktır. Site’ye, hak ihlal edici, tehdit edici, yanlış, yanlış yönlendirici, istismar edici, taciz edici, iftira edici, lekeleyici, bayağı, müstehcen, skandal niteliğinde, tahrik edici, pornografik veya saygısız malzemeler ya da suç olarak görülen, cezai sorumluluğa yol açan ya da diğer bir şekilde kanunları ihlal eden bir hareket teşkil edecek veya böyle bir hareketi teşvik edecek içerikler göndermeniz yasaktır. BKM, kendisinden bu tür bir bilgi veya içerik gönderen herhangi bir kişinin kimliğini açıklamasını isteyen tüm kanun uygulayıcı makamlar veya mahkeme karalarıyla işbirliği yapacaktır.

Site’yi aşağıdaki şartlar dahilinde profiliniz doğrultusunda kullanmanız mümkündür:

BKM Yöneticisi/Admin iseniz;

 • Katılımcı, Eğitim Onaylayıcı ve Eğitmen profilinde katılımcılar yaratabilir, silebilir, profil bilgilerinde değişiklik yapabilir,
 • Eğitim oluşturabilir, güncelleyebilir, silebilir,
 • Eğitim içeriğinde değişiklik yapabilir,
 • Eğitime Katılımcı ekleyebilir, silebilir,
 • Eğitime Eğitmen atayabilir, silebilir,
 • Eğitim katılımcılarını listeleyebilir,
 • Eğitime katılacak Katılımcılara, Eğitim Onaylayıcısı’na ve Eğitmenlere e-posta, telefon vb. yollarla bilgi verebilir, iletişime geçebilir,
 • Katılımcıların eğitim katılım durumlarını güncelleyebilir ve listeleyebilirsiniz.

 

Katılımcı iseniz;

 • Site’de kendiniz için profil yaratabilir, ya da Eğitim Onaylayıcısı’nın ve/veya BKM Yöneticisi/Admin’in sizin için yaratmış olduğu profile giriş yapabilir,
 • Unutma durumunda şifrenizi sıfırlayabilir/güncelleyebilir,
 • Profilinizi görüntüleyebilir ve güncelleyebilir,
 • Eğitimlerinizi görüntüleyebilir ancak kendinizi eğitime kaydedemez,
 • Kendinize atanmış olan aktif eğitimleri görüntüleyebilir,
 • Kendinize atanmış ancak tarihi geçmiş eğitimleri görüntüleyebilirsiniz,
 • Siteyi ve Site içerisindeki içerikleri sadece ticari olmayan, kişisel amaçlar ile kullanabilirsiniz.

 

Eğitim Onaylayıcısı iseniz;

 • BKM Yöneticisi/Admin’in sizin için yaratmış olduğu BayBayNakit Akademi profiline giriş yapabilirsiniz,
 • Unutma durumunda şifrenizi sıfırlayabilir/güncelleyebilirsiniz,
 • Profilinizi görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz,
 • Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş için eğitimlere katılım sağlayacak personel için profil oluşturabilirsiniz,
 • Oluşturduğunuz Katılımcı profilini eğitime kaydedebilir ya da kaydedilmiş olduğu eğitimden çıkartabilirsiniz,
 • Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş personelinin eğitim katılım durumlarını listeleyebilirsiniz.

 

Eğitmen iseniz;

 • BKM Yöneticisi/Admin’in sizin için yaratmış olduğu hesaba giriş yapabilirsiniz.
 • Unutma durumunda şifrenizi sıfırlayabilir/güncelleyebilirsiniz.
 • Profilinizi görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz,
 • Eğitimleri görüntüleyebilir ancak kendinizi eğitime kaydedemezsiniz,
 • Eğitmen olarak atandığınız aktif ve tarihi geçmiş eğitimleri görüntüleyebilirsiniz.

 

 

Sorumsuzluk;  BKM olarak, Site’ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu olmadığımızı bildirmek isteriz. Bu doğrultuda, Site’de gerçekleşen herhangi bir işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda BKM olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu Site ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile BKM’yi, kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan ve mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarardan ari kıldığınızı kabul etmektesiniz.

Fesih;  Site’yi kullanımınız esnasında Kullanım Koşulları’na veya hukuka aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde BKM olarak sahip olduğunuz Profili hiçbir bildirim yapmaksızın derhal durdurma/silme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Verilerin Kullanılması:  Bize Site üzerinden sağladığınız bilgileri BKM olarak " Gizlilik Bildirimi " veya “Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabiliriz. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebiliriz.

Yeterlilik;  Site’de herhangi bir Profil üzerinden oturum açmaya çalışmanız halinde çalıştığınız Kurum veya BKM tarafından yetkilendirilmiş olduğunuzu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Feragat Etmeme;  Kullanım Koşulları’na aykırılık teşkil eden bir eylemde bulunmanız halinde hukuki yollara başvurmamamız bu haklarımızdan feragat  ettiğimiz anlamına gelmemektedir.

Mücbir sebep:  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BKM olarak Kullanım Koşulları’nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü olmadığımızı belirtiriz. Bu ve bunun gibi durumlar, BKM açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BKM’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk;  İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında veya yorumlanmasından doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde, yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. Doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.